Dear customers, dear business partners, dear parents,

English version below, Nederlandse versie beneden

for several weeks, the topic of Corona Virus (COVID-19) has been occupying the population and companies worldwide. The federal government has called for solidarity and reduced public life to a minimum.

We here at interco Group have taken the necessary measures to protect our young and old patients, our customers and our staff. We have activated our detailed pandemic- and emergency plan internally, so that the supply chains are not affected for now. However, border closures lead to possible delays in delivery. We discuss individual cases with you personally and together we look for a prompt solution.

To protect the patients and our field staff, we have decided that our medical device consultants will be no longer on the road, for the time being. For the time being, patients will no longer be visited on site. Furthermore, nationwide school closings mean that not all people involved can attend the dates. Neither we nor you, want to be responsible for possible infections. 

Furthermore, that customers can still be supplied and repairs can be carried out on site, we have activated various online services. The interco team has now set up an online consulting service.
During our business hours from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. you can ask us for a video conference for advice and repairs

Various services are available such as:

    • Microsoft Teams available via info@interco-reha.de (or we will send you an invitation)
    • Face Time available via +49 151 18601403
    • WhatsApp Videoanruf available via +49 151 18601403

These services are available in German, English and Dutch. Our trained medical device consultants and experienced technicians will support you regarding any required measures for patients. Parents or caregivers can contact us directly through these channels to carry out necessary emergency repairs independently in a protected home environment. 

Please pass the above mentioned numbers/channels in case of need to the families. We will digitally assist the respective persons through the repair process and you will receive the proof from us for invoicing any necessary repair materials with your health insurance. In order to ensure a smooth process, we will from now on deliver equipment / options within 24 hours (plus transport time), so that repairs can be carried out in the home environment.

Our production will for now continue as usual and will probably not lead to delivery bottlenecks. Unfortunately we have to use the words "for now and probably", because no one is sure about what will happen in the following days/weeks/months and how the virus will spread. However, it is very important for us to keep up the communication with our partners. We will keep you up-to-date on a regular basis. We would be very grateful if you would also keep us regularly informed about the current status of your company.  

Of course our customer service is available as usual by telephone number +49 2243 88070. Our business hours are Monday-Friday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. 

Stay healthy! 

With best regards,
Your interco Group!


Beste klant, beste zakenpartner, beste ouders,

sinds weken houdt het thema Coronavirus (COVID-19) de wereldwijde bevolking en bedrijven bezig.

Ook de Interco groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om de veiligheid van onze kleine en grote patiënten, klanten en personeelsleden te waarborgen. Wij hebben een uitgebreide, interne pandemieplan en noodgevalplan geactiveerd, zodat onze leveringsketens niet worden aangetast. Desondanks kunnen grenssluitingen voor vertraging bij leveringen zorgen. Individuele gevallen zullen wij persoonlijk bespreekbaar maken, om gezamenlijk tot een snelle en gepaste oplossing te komen.

In verband met de veiligheid van onze patiënten en medewerkers is er besloten, dat onze vertegenwoordigers vooreerst geen bezoeken aan klanten afleggen. Patiënten zullen dus vooreerst niet meer worden bezocht. Verder zorgen de landelijke sluitingen van scholen ervoor dat niet alle, bij het proces betrokken personen, deel kunnen nemen aan afspraken. Interco wil geen verantwoordelijkheid dragen voor mogelijke besmettingen.

Er zijn verschillende online diensten ingeschakeld om klanten te helpen en reparaties ter plekke te verrichten. Per direct heeft de interco groep dus een online adviessysteem ingeschakeld.
U kunt ons tijdens onze kantooruren (van 8.00 tot 17.00 uur) bereiken. Via digitaal vergaderen kunnen er vragen worden beantwoord met betrekking tot advies en herstelwerkzaamheden. 

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

    • Microsoft Teams bereikbaar via info@interco-reha.de (of wij sturen een uitnodiging)
    • Face Time bereikbaar via +49 151 18601403
    • WhatsApp Video telefoon bereikbaar via +49 151 18601403

Onze diensten zullen u in het Duits, Nederlands en Engels worden aangeboden, waarbij onze ervaren vertegenwoordigers en assembleurs u bij de noodzakelijke maatregelen te woord zullen staan. Ouders en verzorgers kunnen via genoemde contactmogelijkheden direct contact opnemen, zodat er in noodgevallen eventueel zelfstandig en in een veilige omgeving reparaties kunnen worden doorgevoerd.

Wij vragen u om de genoemde nummers/contactmogelijkheden, waar nodig, aan de families door te geven. Vervolgens zullen wij de desbetreffende persoon digitaal door het reparatieproces heen begeleiden. U zult hierover een bevestiging ontvangen voor de facturering van eventueel noodzakelijke materialen. Om de procedure zo soepel mogelijk te laten verlopen, leveren wij per direct montage-onderdelen/ accessoires binnen 24uur (plus leveringstijd) zodat een montage in de thuissituatie gerealiseerd kan worden.

De productie gaat op het moment gewoon door en zal naar verwachting niet tot knelpunten in de levering leiden. Helaas moeten we zeggen “naar verwachting” aangezien wij geen zicht hebben op de ontwikkelingen, m.b.t. het coronavirus, in de komende dagen/weken/maanden. Wij vinden het heel belangrijk om de communicatie met onze partners in stand te houden. Daarom zullen er met regelmaat updates worden verstuurd. Ook zouden wij het waarderen als u ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen binnen uw bedrijf. 

Ons telefonische klantenservice staat u, zoals gewoonlijk, graag ter beschikking onder het telefoonnr. +49 2243 88070. Onze kantooruren zijn: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00uur.

Wij hopen dat u gezond blijft!

Met vriendelijke groeten,
Uw interco groep

Quality. Competence. Commitment.

The interco Group! is an international specialist for high quality products and services. These include rehabilitation solutions in the areas of sitting and positioning, technical services and production support as well as training and consulting services. All offers are characterized by an excellent price-performance ratio.

Open. Honest. Responsible.

The interco Group! bundles the business activities of the interco brands under one umbrella. This ensures consistent customer orientation and compliance with the high quality standards - Made in Germany. At the same time, it is responsible for the development and expansion of the interco team. In this way, the interco Group! creates the basis for long-term partnerships and the commitment to responsible management of the environment and natural resources.

Innovative. Flexible. Future-oriented.

A healthy sense of proportion and a market-driven corporate strategy are the basis for the solid growth of the interco Group! and its brands. The objective is and remains the sustainable development of corporate values.

 

1989header
1989icon
Foundation of interco Reha as a specialist for rehabilitation solutions
1994header
1994icon
Reorientation of the company and move to the new building complex in Eitorf
2001header
2001icon
Patenting of the world's only dynamic care solution AKTIVLINE
2012header
2012icon
Mario Markwald joins the company as technical operations manager
2014header
2014icon
Janina Markwald joins the company as occupational therapist and sales manager
2015header
2015icon
Expansion of business activities in the area of technology
2016header
2016icon
Acquisition of ultra-modern robots for production
2017header
2017icon
Foundation of interco Group! and stronger target group orientation of the business divisions
2019header
2017icon
Commissioning of the new CNC turning and milling centre and construction of the new office building

Solid. Well-functioning. Informal.

The heart of interco Group! is the Markwald family, which is active with two generations in the operative business as well as in the administrative area. This assures the high level of commitment, clear value orientation and personal reliability of the interco brands as well as the entire Group.

Jobs. Careers. Team.

The interco Group! bundles the activities of the interco brands. In order to continue healthy growth and to strengthen the team with competent specialists, we are always looking for committed employees.

At the moment we have no specific vacancies, but we look forward to receiving your unsolicited application.

You are welcome to send us your application by mail.

 

Per mail. Per telephone. In person.

Would you like to know more about the interco Group! or the interco brands? Simply contact us directly.

Contactform

Set 1
Set 2
Set 3
* Mandatory fields
Set 4